Sudahkah dalam pekerjaan sehari-hari selalu berjalan dalam sebuah “KEBENARAN” ??


Biarlah saya dan saudara memilih KEBENARAN , meski sulit……
Dari pada kesalahan walaupun itu lebih mudah.
Biarlah saya dan saudara tidak puas dengan “SETENGAH KEBENARAN” bila KEBENARAN yang seutuhnya dapat dimenangkan…
Biarlah saya dan saudara berani dan tidak mengenal rasa takut bila KEBENARAN terancam…

Lanjutkan membaca “Sudahkah dalam pekerjaan sehari-hari selalu berjalan dalam sebuah “KEBENARAN” ??”